کانال دارالشفا

کانال دارالشفا

ID : @darulshafa66

طب سنتی را “طب الصحه” نیز می نامند؛ یعنی طبی است که بیش از آن که بر درمان تأکید کند، بر سلامتی و پیشگیری تأکید می کند و از جمله اصرار دارد که طبیعت افراد باید شناسایی شود و تغذیه بر اساس طبع و مزاج صورت گیرد.

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

اساس ، است ، اصرار ، افراد ، الصحه ، باید ، بیش ، پیشگیری ، تأکید ، تغذیه ، جمله ، دارالشفا ، دارد ، درمان ، سلامتی ، سنتی ، شناسایی ، شود ، صورت ، طبع ، طبی ، طبیعت ، کند ، گیرد ، مزاج ، نامند ، نیز ، یعنی

کانال تقویم نجومی

کانال بله تقویم نجومی

در این تقویم توضیحاتی در مورد اینکه چه کارهایی بهتر است در روزها انجام شود وبلعکس

سایر کانال های بله افزودن کانال به بله
کانال های ویژه بله کانال های پربازدید بله