کانال تلگرام BOOF?

کانال تلگرام BOOF?

ID: @iboof

ما جغدیم و محکوم به ویرانه نشینی
محکوم به تحمل سکوت
سکوت از انفجار فریاد
فریادی از جنس آزادی
آزادی در تاریکی مطلق
تاریک تر از مغز انسان ها

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های تلگرام ویژه