کانال تلگرام گروه مدپا

کانال گروه مدپا

ID: @madpa

گروه مدپا (مدیریت دانش محور پروژه های اقتصادی) در سال ۱۳۸۹ با شماره ثبت ۳۷۸۰۶۱ فعالیت خود را در زمینه مدیریت پروژه، مطالعات امکانسنجی، ارزیابی طرح های اقتصادی و نظارت بر مصوبات بانکی با هدف ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های فنی، مهندسی، سرمایه گذاری و نیز مدیریت پروژه های اقتصادی و دانش بنیان آغاز نموده و افتخار آن را دارد كه با در اختیار داشتن كارشناسان مجرب متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مدیران ارشد، کارشناسان فنی زبده ی اجرایی و نیز فعالان حوزه پژوهش و فناوری و با تکیه بر ارزشها از جمله صداقت با مشتری، تمایز در ارائه خدمات و بهره گیری از دانش فنی وتکنولوژی روز دنیا، موفق به کسب اعتماد مشتریان، سازمانهای کارفرمایی و سرمایه گذاران محترم بخشهای دولتی وخصوصی در عرصه سرمایه گذاری گردیده و بعنوان مشاور شبکه بانکی، صاحبان سرمایه، فعالان و سازمانهای اقتصادی، موسسات مالی و سرمایه گذاری، صندوق های مالی واعتباری، سازمانهای دولتی و خصوصی در حیطه خدمات علمی و پژوهشی، اجتماعی، اقتصادی، مالی ، صنعتی، پژوهشکده های تخصصی، وزارتخانه ها، ارگانهای علمی وآموزشی، مخترعین و نخبگان ملی و نیز کلیه عرصه های خدماتی و تولیدی دانش بنیان در حال فعالیت می باشد. یکی از اصولی که همواره به عنوان راهکار اعضای تیم شرکت در ارائه خدمات رعایت گردیده، نزدیک شدن به تمایلات مشتری با حفظ مصالح و منافع بلند مدت، ارائه خدمات علمی و اقتصادی، صداقت در گفتار و عملکرد و همچنین همکاری با کارشناسان فنی و مجرب و صاحبان علم ، دانش وسرمایه بوده، به گونه ای که این امر سبب افزایش اثربخشی خدمات مشاوره ای و نیز کاهش ریسکهای مطالعاتی و اجرایی در کلیه مراحل کار، گردیده است. گروه مدپا خدمات خود را معطوف دوران خدمات ننموده و طی برنامه ریزیهای نوین خدمات فنی و مهندسی و با بکارگیری سیستمهای اتوماسیون خدماتی و ارتباطی، کیفیت خود را طی سالیان اخیر بهبود بخشیده و با هدف توسعه و افزایش سطح کیفی این خدمات گام برمی دارد. جدیت در خدمات موثر و همت والای اعضاء، شرکت را به یک برند خدماتی فنی ومهندسی در این زمینه مبدل نموده تا جایی که، برندهای سرشناس بخش تولید و خدمات و سازمانهای معتبر دولتی و خصوصی را در فهرست مشتریان خود ثبت نموده است.

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال madpa ، کانال آغاز ، کانال اتوماسیون ، کانال اثربخشی ، کانال اجتماعی ، کانال اجرایی ، کانال اختیار ، کانال اخیر ، کانال ارائه ، کانال ارتباطی ، کانال ارزشها ، کانال ارزیابی ، کانال ارشد ، کانال ارگانهای ، کانال است ، کانال اصولی ، کانال اعتماد ، کانال اعضاء ، کانال اعضای ، کانال افتخار ، کانال افزایش ، کانال اقتصادی ، کانال امر ، کانال امکانسنجی ، کانال این ، کانال باشد ، کانال بانکی ، کانال بخش ، کانال بخشهای ، کانال بخشیده ، کانال برمی ، کانال برنامه ، کانال برند ، کانال برندهای ، کانال بعنوان ، کانال بکارگیری ، کانال بلند ، کانال بنیان ، کانال بهبود ، کانال بهره ، کانال بوده ، کانال پروژه ، کانال پژوهش ، کانال پژوهشکده ، کانال پژوهشی ، کانال تخصصی ، کانال تکیه ، کانال تمایز ، کانال تمایلات ، کانال توسعه ، کانال تولید ، کانال تولیدی ، کانال تیم ، کانال ثبت ، کانال جایی ، کانال جدیت ، کانال جمله ، کانال حال ، کانال حفظ ، کانال حوزه ، کانال حیطه ، کانال خدمات ، کانال خدماتی ، کانال خصوصی ، کانال خود ، کانال دارد ، کانال داشتن ، کانال دانش ، کانال دانشگاه ، کانال دنیا ، کانال دوران ، کانال دولتی ، کانال راهکار ، کانال رعایت ، کانال روز ، کانال ریزیهای ، کانال ریسکهای ، کانال زبده ، کانال زمینه ، کانال سازمانهای ، کانال سال ، کانال سالیان ، کانال سبب ، کانال سرشناس ، کانال سرمایه ، کانال سطح ، کانال سیستمهای ، کانال شبکه ، کانال شدن ، کانال شرکت ، کانال شماره ، کانال صاحبان ، کانال صداقت ، کانال صندوق ، کانال صنعتی ، کانال طرح ، کانال عرصه ، کانال علم ، کانال علمی ، کانال عملکرد ، کانال عنوان ، کانال فعالان ، کانال فعالیت ، کانال فناوری ، کانال فنی ، کانال فهرست ، کانال كارشناسان ، کانال کار ، کانال کارشناسان ، کانال کارفرمایی ، کانال کاهش ، کانال کسب ، کانال کلیه ، کانال کیفی ، کانال کیفیت ، کانال گام ، کانال گذاران ، کانال گذاری ، کانال گردیده ، کانال گروه ، کانال گفتار ، کانال گونه ، کانال گیری ، کانال مالی ، کانال مبدل ، کانال متشکل ، کانال مجرب ، کانال محترم ، کانال محور ، کانال مخترعین ، کانال مدپا ، کانال مدت ، کانال مدیران ، کانال مدیریت ، کانال مراحل ، کانال مشاور ، کانال مشاوره ، کانال مشتری ، کانال مشتریان ، کانال مصالح ، کانال مصوبات ، کانال مطالعات ، کانال مطالعاتی ، کانال معتبر ، کانال معطوف ، کانال ملی ، کانال منافع ، کانال مهندسی ، کانال موثر ، کانال موسسات ، کانال موفق ، کانال نخبگان ، کانال نزدیک ، کانال نظارت ، کانال نموده ، کانال ننموده ، کانال نوین ، کانال نیز ، کانال های ، کانال هدف ، کانال همت ، کانال همچنین ، کانال همکاری ، کانال همواره ، کانال هیئت ، کانال وآموزشی ، کانال واعتباری ، کانال والای ، کانال وتکنولوژی ، کانال وخصوصی ، کانال وزارتخانه ، کانال وسرمایه ، کانال ومهندسی ، کانال یکی

کانال های تلگرام ویژه کانال های تلگرام پربازدید