کانال تلگرام کودکان سالم

کانال تلگرام کودکان سالم

ID: @koodakansaalem

کانال تخصصی اصول فرزندپروری
همه باید ونبایدهای ترببتبی و آموزشی کودک طبقه بندی شده برحسب موضوع
مشاوره انللین نیز پذیرفته میشود

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های تلگرام ویژه