کانال تلگرام پایش اقتصادی

کانال تلگرام پایش اقتصادی

ID: @payesheeghtesadi

با «پایشِ اقتصادی» آینده ی اقتصادی خود را ببینید…

?@PayesheEghtesadi

▫️ گستردگی بازار تحلیل در دنیای متنوع و عریض اقتصادی، ما را بر آن داشت که به یاری مخاطبین خود بیاییم…

▫️مخاطبینی که با دنیای اقتصاد در ارتباطند و شرایط بازار بر زندگی آن ها تاثیر و تاثرات مستقیم و غیرمستقیم دارد…

▫️لذا تلاش خواهیم نمود روزانه با جمع بندی معتبرترین تحلیل های داخلی و بین المللی از شاخص های مرتبط با اقتصادِ ایران و جهان، شما را با تمامی سلیقه ها و نگرش ها در حوزه تحلیل اقتصادی آشنا نماییم…

▫️«پایشِ اقتصادی» مستقل بوده و تحلیل های ارائه شده در کانال را تایید یا تکذیب نمی نماید؛ ما امیدورایم مخاطبین عزیز ما با بررسی همه جانبه ی تحلیل های ارائه شده، بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند…

▫️تصمیمی که اوضاع اقتصادی آن ها، مردم و کشور را بهبود بخشد…

▫️ آینده بهتر اقتصادی شما، آرزو و دغدغه ی ماست…

✅ با «پایشِ اقتصادی» آینده ی اقتصادی خود را ببینید…

?@PayesheEghtesadi

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های تلگرام ویژه