کانال تلگرام مجموعه فرهنگی فدائیان زینب

کانال مجموعه فرهنگی فدائیان زینب

ID: @fadaeianzeinab96

کانال رسمی فدائیان حضرت زینب کبری (س)

? @fadaeianzeinab96 ?

ارتباط با ادمین :

@fadaeiehazrat

ارتباط با روحانی :

@Taaasnim

ارتباط با مدیریت :

@AmirHoseinAnsarian

اطلاع ازبرنامه های اجرایی فدائیان زینب با
ارسال کلمه “یازینب” به?

۵۰۰۰۱۴۴۴۰۹

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال fadaeianzeinab ، کانال fadaeianzeinab96 ، کانال اجرایی ، کانال ادمین ، کانال ازبرنامه ، کانال حضرت ، کانال رسمی ، کانال روحانی ، کانال زینب ، کانال فدائیان ، کانال فرهنگی ، کانال کبری ، کانال کلمه ، کانال مجموعه ، کانال مدیریت ، کانال های ، کانال یازینب

کانال های تلگرام ویژه کانال های تلگرام پربازدید