کانال تلگرام روپوش رستورانی ،لباس کار مشاغل توکا

کانال روپوش رستورانی ،لباس کار مشاغل توکا

ID: @roposhtoka

روپوش رستوراني.. ، لباس فرم سرآشپز،مهماندار، سالن دار، لباس فرم پرسنل خانم واقا، در مدل هاي مختلف و متنوع.. با بالاترين کيفيت.
مجهز به دستگاه چاپ لوگو و نام مجموعه شما، ارسال به سرتاسر نقاط ايران..
پشتيباني و مشاوره.. بهترين ها را از ما بخواهيد.. توکا*شعیبی زاده*
آدرس کانال تلگرام فروشگاه لباس کار توکا:@ROPOSHTOKA
به یاد داشته باشیم فروش پایان یک معامله نیست،بلکه آغاز یک تعهد است.
پاسخگویی ۲۴ساعته مشاوران ما.
۰۹۳۰۷۱۹۵۴۲۸شعیبی زاده
۰۹۳۸۷۳۲۹۰۲۹شعیبی زاده
۰۶۱۳۲۲۰۲۶۲۷دفتر فروش

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال آغاز ، کانال ارسال ، کانال است ، کانال ايران ، کانال باشیم ، کانال بالاترين ، کانال بخواهيد ، کانال بلکه ، کانال بهترين ، کانال پایان ، کانال پرسنل ، کانال پشتيباني ، کانال تعهد ، کانال تلگرام ، کانال توکا ، کانال چاپ ، کانال خانم ، کانال دار ، کانال داشته ، کانال دستگاه ، کانال دفتر ، کانال رستوراني ، کانال رستورانی ، کانال روپوش ، کانال زاده ، کانال ساعته ، کانال سالن ، کانال سرآشپز ، کانال سرتاسر ، کانال شعیبی ، کانال شما ، کانال فرم ، کانال فروش ، کانال فروشگاه ، کانال کار ، کانال کيفيت ، کانال لباس ، کانال لوگو ، کانال متنوع ، کانال مجموعه ، کانال مختلف ، کانال مدل ، کانال مشاغل ، کانال مشاوران ، کانال مشاوره ، کانال معامله ، کانال مهماندار ، کانال نام ، کانال نقاط ، کانال نیست ، کانال هاي ، کانال واقا ، کانال یاد

کانال های تلگرام ویژه کانال های تلگرام پربازدید