کانال تلگرام دادرس ایرانیان

کانال دادرس ایرانیان

ID: @dadresiranian

ضامن دادگاه
ضامن کارمندرسمی فقط جهت کلیه محاکم قضایی
کشور(ضامن دانشجویی/استخدام/وغیره) زیرنظروکیل
دادگستری .صرفابرای بانک تماس نگیرید

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های تلگرام ویژه