کانال تلگرام خود مدیریتی و بهره وری

کانال تلگرام خود مدیریتی و بهره وری

ID: @selfmanagement

مطالب و نکات بهره وری از زمان و مدیریت هیجانات و رفتار برای نیل به اهداف و موفقیت

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های تلگرام ویژه