کانال تلگرام بررسی اختلالات روانی

کانال بررسی اختلالات روانی

ID: @dsmv_psy

کانال dsmv به بررسی و مرور مطالب این کتاب مرجع تشخیصی می پردازد در این کانال همچنین مللاک تشخیص اختلال روانی و درمان و تشخیص افتراقی ارایه می شود.

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال dsmv ، کانال dsmv_psy ، کانال اختلال ، کانال اختلالات ، کانال ارایه ، کانال افتراقی ، کانال این ، کانال بررسی ، کانال پردازد ، کانال تشخیص ، کانال تشخیصی ، کانال درمان ، کانال روانی ، کانال شود ، کانال کتاب ، کانال مرجع ، کانال مرور ، کانال مطالب ، کانال مللاک ، کانال همچنین

کانال های تلگرام ویژه کانال های تلگرام پربازدید