کانال تلگرام انجمن اضطراب اجتماعی ایران

کانال انجمن اضطراب اجتماعی ایران

ID: @socialanxietyiran

اضطراب اجتماعی نوع شدید کمرویی می باشد و بعد از افسردگی و اعتیاد به الکل بیشترین شیوع را در بین اختلالات روانشناختی دارا می باشد و چنانچه درمان نشود باعث انزوا و فلج شدن زندگی شخص مبتلا می شود.

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال socialanxietyiran ، کانال اجتماعی ، کانال اختلالات ، کانال اضطراب ، کانال اعتیاد ، کانال افسردگی ، کانال الکل ، کانال انجمن ، کانال انزوا ، کانال ایران ، کانال باشد ، کانال باعث ، کانال بعد ، کانال بیشترین ، کانال بین ، کانال چنانچه ، کانال دارا ، کانال درمان ، کانال روانشناختی ، کانال زندگی ، کانال شخص ، کانال شدن ، کانال شدید ، کانال شود ، کانال شیوع ، کانال فلج ، کانال کمرویی ، کانال مبتلا ، کانال نشود ، کانال نوع

کانال های تلگرام ویژه کانال های تلگرام پربازدید