کانال تلگرام انبار داده ها

کانال انبار داده ها

ID: @data_warehouse

لطفا کانال زیر که در مورد انبار داده ها (data warehouse) می باشد را بازدید فرمایید.

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال data ، کانال data_warehouse ، کانال warehouse ، کانال انبار ، کانال بازدید ، کانال باشد ، کانال داده ، کانال زیر ، کانال فرمایید ، کانال لطفا ، کانال مورد

کانال های تلگرام ویژه کانال های تلگرام پربازدید