کانال تلگرام آزمایشات غیرمخرب

کانال آزمایشات غیرمخرب

ID: @nondestructive

ارسال فایلهای آموزشی و نرم افزارهای تخصصی در مورد تستهای غیر مخرب و بازرسی جوش و رادیوگرافی

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال nondestructive ، کانال آزمایشات ، کانال آموزشی ، کانال ارسال ، کانال افزارهای ، کانال بازرسی ، کانال تخصصی ، کانال تستهای ، کانال جوش ، کانال رادیوگرافی ، کانال غیر ، کانال غیرمخرب ، کانال فایلهای ، کانال مخرب ، کانال مورد ، کانال نرم

کانال های تلگرام ویژه کانال های تلگرام پربازدید