کانال سروش کارآفرینان موفق

کانال کارآفرینان موفق

ID: @karafarinan_movfagh

طرح و فیلم های ۱۰۰% کاربردی در زمینه کار و اشتغال. کسب و کار خود را با توجه به بودجه توسعه دهید و اشتغال برای دیگران نیز ایجاد کنید.

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال اشتغال ، کانال ایجاد ، کانال برای ، کانال بودجه ، کانال توجه ، کانال توسعه ، کانال خود ، کانال دهید ، کانال دیگران ، کانال زمینه ، کانال طرح ، کانال فیلم ، کانال کار ، کانال کارآفرینان ، کانال کاربردی ، کانال کسب ، کانال کنید ، کانال موفق ، کانال نیز ، کانال های

کانال های سروش ویژه کانال های سروش پربازدید