کانال سروش هشت و نیم دقیقه

کانال هشت و نیم دقیقه

ID: @hashtonim

شبکه ۲
سریال هشت و نیم دقیقه

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های سروش ویژه