کانال سروش ندای کتاب

کانال سروش ندای کتاب

ID: @786book

بخورید و بیاشامید ولی کتاب هم بخوانید

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های سروش ویژه