کانال سروش موزش بازرسی فنی جوش

کانال موزش بازرسی فنی جوش

ID: @ndtedir

کانال آموزش بازرسی فنی جوش با هدف افزایش سطح آگاهی عزیزان صنعتگر و دانشجویان رشته های مهندسی جوش ، مواد ، مکانیک ، عمران و صنایع

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال آگاهی ، کانال آموزش ، کانال افزایش ، کانال بازرسی ، کانال جوش ، کانال دانشجویان ، کانال رشته ، کانال سطح ، کانال صنایع ، کانال صنعتگر ، کانال عزیزان ، کانال عمران ، کانال فنی ، کانال مکانیک ، کانال مهندسی ، کانال مواد ، کانال موزش ، کانال های ، کانال هدف

کانال های سروش ویژه کانال های سروش پربازدید