کانال سروش قاصدک

کانال سروش قاصدک

ID: @wespreadhope

به دور و بر خود نگاه کنید. آدم ها, اتفاقات, اخبار و … چه منتقل می کنند؟ انگار عادتمان داده اند که در فضای ناامید زندگی کنیم.
جرعه جرعه امید…
پیشنهادات، انتقادات و اخبار امید بخش خود را برای ما ارسال کنید

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های سروش ویژه