کانال سروش دیابتس (اولین و تنهاترین کانال دیابت در سروش)

کانال سروش دیابتس (اولین و تنهاترین کانال دیابت در سروش)

ID: @diabetesnews

?اولین و تنها ترین کانال دیابت سروش?
?دیابتس? ?درمان ?پیشگیری ?برنامه غذایی ?توسعه و فناوری ?اکتشافات و اختراعات ?دارو و تغذیه ?ورزش و تناسب اندام ?و …
✏همه و همه در @diabetesnews

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های سروش ویژه