کانال سروش دکتر رفیعی

کانال سروش دکتر رفیعی

ID: @dr_rafiei

سخنرانی های دکتر رفیعی کارشناس برنامه سمت خدا

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های سروش ویژه