کانال سروش الکترو مکانیک خودرو

کانال الکترو مکانیک خودرو

ID: @electromechanics

این کانال جهت اگاهی علاقه مندان به تعمیر خودرو و دانش عمومی خودرو از صفر تا صد ایجاد شده است .
لطفا بازدید بفرمایید و خواهش می کنم کم بودن اعضای کانال را ملاک سنجش کانال در نظر نگیرید

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال است ، کانال اعضای ، کانال اگاهی ، کانال الکترو ، کانال ایجاد ، کانال این ، کانال بازدید ، کانال بفرمایید ، کانال بودن ، کانال تعمیر ، کانال جهت ، کانال خواهش ، کانال خودرو ، کانال دانش ، کانال سنجش ، کانال شده ، کانال صفر ، کانال علاقه ، کانال عمومی ، کانال کنم ، کانال مکانیک ، کانال ملاک ، کانال مندان ، کانال نظر ، کانال نگیرید

کانال های سروش ویژه کانال های سروش پربازدید