کانال روبیکا ویروس کرونا

کانال روبیکا ویروس کرونا

ID: @corona_mmwg

شما در این کار می توانید اطلاعات به خصوص و خوبی از ویروس کرونا به دست آوریم

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های روبیکا ویژه