کانال گپ تدبر در قرآن کریم

کانال گپ تدبر در قرآن کریم

ID: @quran

سرویس “تدبر در قرآن کریم” به بررسی آیات قرآن کریم می پردازد و نکاتی آموزنده را به مشترکین این سرویس ارایه می دهد.
محتوای سرویس ” تدبر در قرآن کریم ” شامل آیه، ترجمه و نکته آموزنده ای از آن آیه بوده که در ساعت ۱۶ هر روز، برای مشترکین ارسال می گردد.
سرویس “تدبر در قرآن کریم” رایگان بوده و با افتخار تقدیم شما می گردد.

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های گپ ویژه