کانال ایتا نماز وروزه استیجاری

کانال نماز وروزه استیجاری

ID: @nmazvruze

کانال نماز وروزه استیجاری ختم قرآن
جهت انجام عبادت های استیجاری
ایجاد شده این عبادت ها توسط طلبه ها انجام میشود
با ارائه مدارک طلبگی و قیمت توافقی

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال ارائه ، کانال استیجاری ، کانال انجام ، کانال این ، کانال توافقی ، کانال توسط ، کانال ختم ، کانال شده ، کانال طلبگی ، کانال طلبه ، کانال عبادت ، کانال قیمت ، کانال مدارک ، کانال نماز ، کانال های ، کانال وروزه

کانال های ایتا ویژه کانال های ایتا پربازدید