کانال مرکز طب سنتی

کانال مرکز طب سنتی

ID : @tebesonatic

کانال مرکز طب سنتی مفتخر به ارائه‌ی بروزه دقیقترین مطالب طب سنتی اقصی نقاط جهان و پژوهشهای انجام شده در این حوزه است.

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

ارائه ، است ، اقصی ، انجام ، این ، بروزه ، پژوهشهای ، جهان ، حوزه ، دقیقترین ، سنتی ، شده ، مرکز ، مطالب ، مفتخر ، نقاط

کانال های ویژهکانال های پربازدید