کانال ایتا تدبر در قرآن

کانال ایتا تدبر در قرآن

ID: @qqquuurrraaannn

نکات یادداشت شده در کلاس و مطالب کاملا کاربردی برای زمان امروز

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های ایتا ویژه