کانال ایتا آب و کشاورزی

کانال ایتا آب و کشاورزی

ID: @rooinkala

نکات مهم و کلیدی در مصرف بهینه آب در کشاورزی

توجه: مسئولیت محتوای این شبکه اجتماعی به عهده ی صاحب آن می باشد، لطفا قبل از اعتماد به آن، تحقیق کنید، همچنین در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال های ایتا ویژه