کانال engidioms

کانال تلگرام اصطلاحات انگلیسی

کانال تلگرام اصطلاحات انگلیسی

کانال در مورد اصطلاحات روزمره و متداول در زبان انگلیسی به همراه معنی و توضیح در مورد آن

زبان هاعضویت در کانال تلگرام

تلگرام کانال

معرفی برترین کانال های تلگرام

» عضویت در کانال