کانال Aerospace

معرفی کانال های Aerospace ثبت شده در سایت آل چنلز، بروزترین سایت بانک ثبت کانال ها در ایران.

🌌 اخترشناسی = Astronomy 🌌 🌎 فضا = Space 🌎 🛰️🚀 هوافضا = Aerospace 🚀🛰️