کانال abbasjandaghii

معرفی کانال های abbasjandaghii ثبت شده در سایت آل چنلز، بروزترین سایت بانک ثبت کانال ها در ایران.

آموزش به کمک تصاویر و فیلم در قسمت های مختلف طبیعت ایران.درگیری با حیوانات خرس و گرگ ...