کانال aalafood

معرفی کانال های aalafood ثبت شده در سایت آل چنلز، بروزترین سایت بانک ثبت کانال ها در ایران.

این کانال با غذاهاش تونست در 1 ماه به 5k برسه خیلی عالیه