کانال aalafood

معرفی لیستی از کانال های aalafood ثبت شده در سایت آل چنلز، بروزترین سایت بانک ثبت کانال ها در ایران.

این کانال با غذاهاش تونست در ۱ ماه به ۵k برسه خیلی عالیه