کانال AAAAAEO

معرفی کانال های AAAAAEO ثبت شده در سایت آل چنلز، بروزترین سایت بانک ثبت کانال ها در ایران.

رسم لاتی و لوتی گری … ? به چاقو و سبیل و کلفتی صدا نیست ? به غیرت و ادب و معرفته ?ما ...