کانال ملانصرالدین

معرفی کانال های ملانصرالدین ثبت شده در سایت آل چنلز، بروزترین سایت بانک ثبت کانال ها در ایران.

لطایف و‌اشعار طنز ملانصرالدین، عبید زاکانی، گل آقا، عزیز نسین و …