کانال مرده

ﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﺯﺍ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﯼ ﺁﺩﻣﺎ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺁﻫﻦ ﻭ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ...

‌ ?امام صادق (ع) فرمودند:هرکسی بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است! ?برای شناخت ...

اگر کسی امام زمانش را نشناسد و بمیرد به مرگ جاهلیت مرده است ببایید دست به دست هم دهیم و یاور ...

پیامبر فرمودند:هرکس بمیرد وامام زمان خودرا نشناخته باشد به مرگ جاهلی مرده است. پیشنهاد میکنم ...

پیامبراسلام صلی الله علیه واله :هرکس بمیرد درحالی که امام زمان خویش را نشناخته باشد ؛ به مرگ ...

کانال های ویژه کانال های پربازدید