کانال اوشگولستان

ارایه انواع گیف و جوک و لطیفه و بررسی مسایل روز از نگاه طنز با رعایت ادب و احترام بصورت روزانه و منظم

کانال طنز اوشگولستان با اریه گیف و جوک و مطالب جدید با رعایت ادب و احترام

گیف های جالب و خنده دار جدید، جوک و لطیفه،نگاه به مسایل روز ایران و جهان از دید طنز با رعایت ...

کانال های ویژه کانال های پربازدید