کانال بیسفون مرکز نوروتراپی آسایش

کانال مرکز نوروتراپی آسایش

ID : @asayeshnt

مرکز نوروتراپی آسایش
(دکتر مجید ترابی)
نوروفیدبک، بیوفیدبک، rTMS، بازتوانی شناختی

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

کانال rTMS ، کانال آسایش ، کانال بازتوانی ، کانال بیوفیدبک ، کانال ترابی ، کانال دکتر ، کانال شناختی ، کانال مجید ، کانال مرکز ، کانال نوروتراپی

کانال های بیسفون ویژه
کانال های ویژه بیسفون کانال های پربازدید بیسفون