کانال تقویم نجومی

کانال تقویم نجومی

ID : @ taghvimnojoomi۸

در این تقویم توضیحاتی در مورد اینکه چه کارهایی بهتر است در روزها انجام شود وبلعکس

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

است ، انجام ، این ، اینکه ، بهتر ، تقویم ، توضیحاتی ، روزها ، شود ، کارهایی ، مورد ، نجومی ، وبلعکس

کانال تقویم نجومی

کانال بله تقویم نجومی

در این تقویم توضیحاتی در مورد اینکه چه کارهایی بهتر است در روزها انجام شود وبلعکس

سایر کانال های بله افزودن کانال به بله
کانال های ویژه بله کانال های پربازدید بله